School Counselors and Psychologists

 • 1.
  • Brad-Leigh
  • Coker
  • Eden Hall Counselor
  • bcoker@pinerichland.org
  • Eden Hall Upper Elementary
  • 724-443-1450
 • 2.
  • Lauren
  • Hawrylak
  • Eden Hall Counselor
  • lhawrylak@pinerichland.org
  • Eden Hall Upper Elementary
  • 724-443-1450
 • 3.
  • Jennifer
  • Sanborn-Miller
  • Eden Hall Counselor
  • jmiller@pinerichland.org
  • Eden Hall Upper Elementary
  • 724-443-1450
 • 4.
  • Tammy
  • Godino
  • Hance School Counselor
  • tgodino@pinerichland.org
  • Hance Elementary School
  • 724-443-1541
 • 5.
  • Amy
  • Molitor
  • Richland School Counselor
  • amolitor@pinerichland.org
  • Richland Elementary School
  • 724-443-1558
 • 6.
  • Brittany
  • Papas
  • Wexford School Counselor
  • bpapas@pinerichland.org
  • Wexford Elementary School
  • 724-935-4631
 • 7.
  • Jennifer
  • Bowers
  • HS Counselor
  • jbowers@pinerichland.org
  • Pine-Richland High School
  • 724-625-4444
 • 8.
  • Toni
  • Filipowski
  • HS Counselor
  • tfilipowski@pinerichland.org
  • Pine-Richland High School
  • 724-625-4444
 • 9.
  • Jasmine
  • Holliday
  • HS Counselor
  • jholliday@pinerichland.org
  • Pine-Richland High School
  • 724-625-4444
 • 10.
  • Leslie
  • Straub
  • HS Counselor
  • lstraub@pinerichland.org
  • Pine-Richland High School
  • 724-625-4444
 • 11.
  • Michael
  • Rose
  • MS Counselor
  • omastrangelo@pinerichland.org
  • Pine-Richland Middle School
  • 724-625-3111
 • 12.
  • Jennifer
  • Mullaugh
  • MS Counselor
  • jmullaugh@pinerichland.org
  • Pine-Richland Middle School
  • 724-625-3111
 • 13.
  • Maura
  • Paczan
  • Lead Psychologist (K-12)
  • mpaczan@pinerichland.org
  • District/Richland Office
  • 724-443-1558
 • 14.
  • Melissa
  • Ramirez
  • Psychologist (7-12)
  • mramirez@pinerichland.org
  • District/Richland Office
  • 724-443-1558
 • 15.
  • Taylour
  • Kimmel
  • Psychologist (K-6)
  • tkimmel@pinerichland.org
  • Richland Elementary School
  • 724-443-1558
 • 16.
  • Jocelyn
  • Secen
  • Transition Services Counselor
  • jsecen@pinerichland.org
  • Pine-Richland High School
  • 724-625-4444